ADD URL ( Submit URL ) - Dodaj stronę do wyszukiwarek

ADD URL ( Submit URL ) – Dodaj stronę do wyszukiwarek

Add URL – Jeśli wykupiliśmy nową domenę to warto ją czym prędzej dodać do najpopularniejszych wyszukiwarek.
Z najnowszych danych wynika, że 93,73% ruchu pochodzi z domeny Google. Następnie jest Bing (2,20%), szukaj.com (0,95%), Yahoo (0,94%), Onet.pl (0,64%), Ask.com (0,38%), WP.pl (0,27%) oraz Interia.pl (0,21%).

Darmowe katalogi do tworzenia linków wstecznych:
Nazwa katalogu Adres katalogu
Scrub the Web
Gigablast
Entireweb
Directory World
So Much
Jayde
R Directory
Dmoz.in.net
T Section
Free Directory
Wwwi
Vie Search
1 Abc
Business Seek
Cipinet
Directory My Link
Directory Fire
Pro Link Directory
Pedsters Planet
Amray
Gain Web
Link Book
The Web Directory
Scrabble Stop
Submission 4u
Suggest URL
Elite Sites Directory
Inteligentd
Linkpedia
1 Webs Directory
9 Sites
Synergy Directory
Wikid Web
247 Web Directory
Pi Series
PR3 Plus
Nexus Directory
The Net Directory
Linkdir
Best Free Websites
Suggest Site
Nipao
Sighber Cafe
Digg Directory
10 Directory
Vision Web Directory
Xysyst
SEO Free Links
Dir4uk
PR Web Link
Royal Link Up
Aditya Webs
Directory Books
Leading Directory
Answer Spots
SEO Up Link
Directories.cf
Good Useful Links
Vision Web SEO
UK Listingz
Web Apps Directory
Find Website
Local Success
scrubtheweb.com
gigablast.com
entireweb.com
directoryworld.net
somuch.com
jayde.com
rdirectory.net
dmoz.in.net
tsection.com
freewebsitedirectory.com
wwwi.co.uk
viesearch.com
1abc.org
businessseek.biz
cipinet.com
directmylink.com
directoryfire.com
prolinkdirectory.com
pedsters-planet.co.uk
amray.com
gainweb.org
linkbook.pcgraphicsolutions.com
the-web-directory.co.uk
links.scrabblestop.com
submission4u.com
suggest-url.net
elitesitesdirectory.com
inteligentd.com
linkpedia.net
1websdirectory.com
9sites.net
synergy-directory.com
wikidweb.com
247webdirectory.com
piseries.com
pr3plus.com
nexusdirectory.com
the-net-directory.com
linkdir.info
bestfreewebsites.net
suggestsite.net
nipao.org
sighbercafe.com
diggdirectory.com
10directory.com
visionwebdirectory.com
xysyst.net
seofreelinks.com
dir4uk.com
prweblink.com
royallinkup.com
adityawebs.com
directorybooks.com
leadinglinkdirectory.com
answerspots.com
seouplink.com
directories.cf
good-useful-links.com
visionwebseo.com
uklistingz.co.uk
webappsdirectory.com
findwebsite.net
localsuccess.org

Add URL – dodaj stronę do wyszukiwarek, dodaj stronę do katalogów. Submit URL