Submit URL - Dodaj stronę do wyszukiwarki. Wyszukiwarka - strona, która ułatwia  znalezienie informacji w sieci. Add URL

ADD URL ( Submit URL ) – Dodaj stronę do wyszukiwarek

Add URL – Jeśli wykupiliśmy nową domenę to warto ją czym prędzej dodać do najpopularniejszych wyszukiwarek. Add URL jest niezbędne w procesie pozycjonowania i należy do jednych z narzędzi optymalizacji SEO.

Dodanie strony do wyszukiwarek pozwoli stronie internetowej znaleźć swoje miejsce w gąszczu informacji online – dodawaniu URL do wyszukiwarek. To jak wrzucenie mapy do ogromnej biblioteki, aby inni mogli ją znaleźć. Oto jak to zrobić w kilku krokach:

  1. Przygotowanie URL: Upewnij się, że masz gotowy adres URL swojej strony. To dokładny adres, pod którym można znaleźć twoją witrynę.

  2. Wybór Wyszukiwarek: Wybierz, do których wyszukiwarek chcesz dodać swoją stronę. Google, Bing, Yahoo – to tylko kilka z wielu opcji.

  3. Przejście na Stronę Dodawania URL: Przejdź na oficjalną stronę dla webmasterów danej wyszukiwarki. Wyszukaj „Add URL” lub podobne hasło, aby znaleźć właściwą sekcję.

  4. Wprowadzenie URL: Skopiuj i wklej swój adres URL w odpowiednie pole na stronie dodawania. Upewnij się, że wprowadzasz pełny i poprawny adres.

  5. Dodatkowe Informacje (opcjonalnie): W niektórych przypadkach możesz mieć możliwość dodania dodatkowych informacji, takich jak krótki opis treści strony czy słowa kluczowe.

  6. Potwierdzenie Captcha (jeśli konieczne): W celu potwierdzenia, że jesteś człowiekiem, a nie botem, możesz być poproszony o rozwiązanie prostego zadania typu Captcha.

  7. Wyślij Wniosek: Po wprowadzeniu wszystkich danych, kliknij przycisk „Dodaj URL” lub podobny, aby wysłać wniosek.

  8. Czekaj na Indeksowanie: Po dodaniu URL, pozostaje czekać. Wyszukiwarka przeanalizuje twoją stronę i dodanie może zająć pewien czas. Nie spiesz się – proces ten jest ważny dla prawidłowego indeksowania.

Dodawanie URL to podstawowy, ale kluczowy krok w procesie pozycjonowania i widoczności strony w wynikach wyszukiwania. Pamiętaj, że dodawanie do jednej wyszukiwarki nie oznacza automatycznego indeksowania we wszystkich innych, więc powtórz proces dla różnych platform. Zobacz też: pingowanie linków.

Darmowe katalogi do tworzenia linków wstecznych:
Nazwa kataloguAdres katalogu
Scrub the Web
Gigablast
Entireweb
PingMyLinks
Directory World
So Much
Jayde
R Directory
Dmoz.in.net
T Section
Free Directory
Wwwi
Vie Search
1 Abc
Business Seek
Cipinet
Directory My Link
Directory Fire
Pro Link Directory
Pedsters Planet
Amray
Gain Web
Link Book
The Web Directory
Scrabble Stop
Submission 4u
Suggest URL
Elite Sites Directory
Inteligentd
Linkpedia
1 Webs Directory
9 Sites
Synergy Directory
Wikid Web
247 Web Directory
Pi Series
PR3 Plus
Nexus Directory
The Net Directory
Linkdir
Best Free Websites
Suggest Site
Nipao
Sighber Cafe
Digg Directory
10 Directory
Vision Web Directory
Xysyst
SEO Free Links
Dir4uk
PR Web Link
Royal Link Up
Aditya Webs
Directory Books
Leading Directory
Answer Spots
SEO Up Link
Directories.cf
Good Useful Links
Vision Web SEO
UK Listingz
Web Apps Directory
Find Website
Local Success
scrubtheweb.com
gigablast.com
entireweb.com
pingmylinks.com/addurl/
directoryworld.net
somuch.com
jayde.com
rdirectory.net
dmoz.in.net
tsection.com
freewebsitedirectory.com
wwwi.co.uk
viesearch.com
1abc.org
businessseek.biz
cipinet.com
directmylink.com
directoryfire.com
prolinkdirectory.com
pedsters-planet.co.uk
amray.com
gainweb.org
linkbook.pcgraphicsolutions.com
the-web-directory.co.uk
links.scrabblestop.com
submission4u.com
suggest-url.net
elitesitesdirectory.com
inteligentd.com
linkpedia.net
1websdirectory.com
9sites.net
synergy-directory.com
wikidweb.com
247webdirectory.com
piseries.com
pr3plus.com
nexusdirectory.com
the-net-directory.com
linkdir.info
bestfreewebsites.net
suggestsite.net
nipao.org
sighbercafe.com
diggdirectory.com
10directory.com
visionwebdirectory.com
xysyst.net
seofreelinks.com
dir4uk.com
prweblink.com
royallinkup.com
adityawebs.com
directorybooks.com
leadinglinkdirectory.com
answerspots.com
seouplink.com
directories.cf
good-useful-links.com
visionwebseo.com
uklistingz.co.uk
webappsdirectory.com
findwebsite.net
localsuccess.org

Add URL – dodaj stronę do wyszukiwarek, dodaj stronę do katalogów. Submit URL

🌐📈 #AddURL #PozycjonowanieStron #WyszukiwarkiInternetowe #WidocznośćOnline


Realizacja: Pozycjoner SEO